ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБЄОНА АГМ», код за ЄДРПОУ 35161708(надалі – «Ресторан»), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – «Користувач»), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір про продаж Ресторанних послуг дистанційним способом (надалі – «Договір»), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Ресторану укласти з будь-яким Користувачем Договір про нижченаведене:1. Визначення термінів

1.1   Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Ресторану, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Рестораном Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2   Користувач - будь-яка повнолітня дієздатна особа, що прийняла (акцептувала) Договір, та/або від імені якої було оформлене Замовлення (акцептовано Договір).
1.3   Акцепт - надання Користувачем повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі.
1.4   Сайт – https://delivery.tandyr.ua/
1.5   Замовлення - позиції, зазначені Користувачем з асортименту Ресторанних послуг, що запропоновані до продажу, при оформленні заявки на придбання Ресторанних послуг на Сайті.
1.6   Ресторанні послуги – об'єкт угоди сторін, сервіс, товар та / або послуги, що був обраний Користувачем на Сайті та поміщений у кошик, або вже придбаний Користувачем у Ресторану дистанційним способом.

2. Предмет Оферти

2.1. Предметом цієї угоди є надання можливості отримувати сервіси Сайту, отримувати контент Сайту, а також купувати для особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, а також для потреб, пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, Ресторанні послуги, представлені в каталозі Сайту, а також інші послуги та сервіси.
2.2. Ця угода поширюється на всі сервіси, товари, послуги, представлені на Сайті.3. Загальні положення

3.1   Замовлення Користувачем Ресторанних послуг, розміщених на Сайті, означає, що Користувач згоден з усіма умовами цієї Оферти в повному обсязі і що Користувач прийняв (акцептував) Оферту.
3.2   Будь-яка з наступних дій вважається повною і безумовною згодою (акцептом) із умовами цього Договору:
3.2.1. реєстрація Користувачем на Сайті;
3.2.2. замовлення Користувачем Ресторанних послуг, що розміщені на Сайті (оформлення заявки на придбання сервісу, товару або послуги);
3.2.3. використання Сайту шляхом перегляду розміщених на ньому матеріалів та/або інформації.
3.3   Адміністрація Сайту має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Користувача.
3.4   Інформація про Ресторанні послуги розміщується на Сайті. Акцептуючи Оферту, Користувач підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Ресторанні послуги у повному обсязі.

4. Ціна

4.1   Ціни на кожну позицію Ресторанних послуг визначаються Рестораном самостійно та вказані на Сайті.
4.2   Ресторан має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Ресторанних послуг.
4.3   Зобов'язання Користувача по оплаті Ресторанних послуг вважаються виконаними з моменту надходження Ресторанові коштів.
4.4   Розрахунки між Рестораном і Користувачем за Ресторанні послуг здійснюються способами, зазначеними на Сайті.

5. Оформлення замовлення

5.1   Замовлення Ресторанних послуг здійснюється Користувачем через Сайт.
5.2   При реєстрації на Сайті та/або Замовлення Ресторанних послуг у Ресторану може бути запитана наступна реєстраційна інформацію, яку Користувач зобов'язується надати:
5.2.1. прізвище, ім'я, по-батькові/найменування Користувача;
5.2.2. адреса електронної пошти Користувача;
5.2.3. контактний телефон Користувача;
5.2.4. адреса, за якою слід доставити Ресторанні послуги (якщо доставка до адреси Користувача).
5.3   Ресторан не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Користувачем при реєстрації.
5.4   Користувач несе повну відповідальність за достовірність наданої інформації при реєстрації.
5.5   Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Користувачем, Ресторан не несе відповідальності за надання якісних Ресторанних послуг Користувачу.
5.6   У разі анулювання повністю або частково передплаченого Замовлення, вартість анульованих Ресторанних послуг може бути повернуто Рестораном Користувачу за згодою Cторін.


6. Права та обов'язки Ресторану

6.1   Надавати Користувачу Ресторанні послуги після підтвердження проведеної оплати та ідентифікації Користувача, як платника здійсненого платежу.

6.2   Не розголошувати третім особам особисті дані Користувача, які він вказує при реєстрації.

6.3   Приймати та виконувати Замовлення у робочий час Ресторану.

6.4   Ресторан має право тимчасово призупинити роботу Сайту з технічних, технологічних чи інших причин - на час усунення таких причин з попереднім повідомленням Користувачів або без такого повідомлення.
6.5   Ресторан має право переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Користувачем, третім особам.
6.6   У разі порушення Користувачем умов цієї угоди Ресторан має право призупинити співпрацю та/або Користування сайтом даному користувачеві до моменту усунення користувачем допущених порушень та відшкодування (компенсації) заподіяних Ресторану таким порушенням збитків у повному обсязі.
6.7   Ресторан залишає за собою право припинити доступ до особистого кабінету та заблокувати та/або анулювати реєстрацію без попереднього повідомлення Користувача, і не несе жодної відповідальності за припинення доступу до своїх сервісів. При цьому інформація Користувача знищується, а реєстрація Користувача анулюється.

7. Обов'язки Користувача

7.1   Для отримання Ресторанних послуг своєчасно оплатити його вартість в порядку, передбаченому цим Договором.

7.2   Дотримуватися умов Договору.

7.3   Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не здійснювати перепродаж, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини сайту, використання служб або доступ до них, крім тих випадків, коли такий дозвіл надано Користувачеві Рестораном.
7.4   Ресторан зобов'язується не вживати дій, спрямованих на заподіяння шкоди програмній або апаратній частині сайту (поширення вірусних програм, злом серверів тощо), а також повідомляти Ресторан про будь-які відомі йому ситуації, які несуть потенційну загрозу для безпечного функціонування Сайту. Користувач зобов'язується чітко виконувати умови цієї угоди і будь-яких доповнень до неї.

8. Повернення Ресторанних послуг

8.1. Повернення товару здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». У період 14 днів, не враховуючи дня покупки, можна оформити повернення товару за умов:
  • товар не був у експлуатації;
  • цілісність комплекту та упаковки не порушена;
  • збережений документ, який підтверджує оплату;
  • виріб не належить до переліку товарів неналежної якості, повернення яких обмежено рішенням Кабінету Міністрів України (постанова від 19 березня 1994 року №172).
8.2 Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості сплачених Ресторанних послуг на банківську картку, поштовим переказом або готівкою в офісі компанії за адресою, вказаною на Сайті в розділі «Контакти». Спосіб повернення коштів обумовлюється Користувачем з Рестораном по телефону або e-mail.

9. Інші умови

9.1   Будь-яке використання матеріалів з Сайту не допускається без письмової згоди на це його правовласника. У випадку використання матеріалів з Сайту всупереч зазначеному вище та/або порушення авторських і суміжних прав власника Сайту, винна особа несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
9.2   Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і має таку саме силу, якби він був підписаний Сторонами.
9.3   Недійсність окремих положень цього Договору не має наслідком недійсності інших його положень і Договору в цілому, якщо можна припустити, що Договір був би вчинений і без включення до нього недійсного положення.
9.4   У разі виникнення питань і претензій з боку Користувача, він повинен звернутися до Ресторану за телефоном або іншим доступним способом. Всі виникаючі суперечки сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, при недосягненні угоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
9.5   У всіх питаннях, не обумовлених цим Договором, Ресторан і Користувач домовилися керуватися чинним законодавством України.
9.6   Договір є публічним. Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Ресторану з дати акцепту. Інформація про Ресторан (в тому числі місцезнаходження) та інші реквізити є публічно доступною інформацією, розміщеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
9.7   Договір діє до повного виконання зобов’язань, визначених у ньому.
9.8   Ресторан не несе відповідальності:
-     за наслідки застосування, використання або невикористання отриманої на сайті інформації.
-     за можливу невідповідність результатів, отриманих при використанні сайту, очікуванням користувача.
-     за будь-які пошкодження обладнання або програмного забезпечення користувача, що виникли в результаті використання сайту.
-     за відсутність можливості використання сайту з будь-яких причин.
-     У разі втрати або розголошення Персональної інформації Адміністрація Сайту та Ресторан не несе відповідальність, якщо дана інформація:
1)   стала або була публічною на момент втрати або розголошення;
2)   стала або була розміщена в Загальнодоступних джерелах інформації;
3)   була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Сайту;
4)   була розголошена за згодою Користувача;
5)   була розголошена Користувачем;
6)   була розголошена іншою собою щодо Користувача.
9.9   Ресторан не несе перед Користувачем, або третіми особами відповідальності за шкоду, збитки або витрати, що виникли у зв'язку з використанням або невикористанням сайту, включаючи упущену вигоду або недоотриманий прибуток.
9.10 Користувач погоджується, що будь-яка інформація та зображення, розміщені на сайті, можуть бути використані Рестораном на власний розсуд без виплати користувачеві будь-якої винагороди.
9.11 Ресторан не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності щодо інформації, що надається його користувачам. Ресторан не несе відповідальності за неспівпадіння очікуваних користувачем і реально отриманих послуг/придбаних Ресторанних послуг.
9.12 Акцептуючи Договір, Користувач підтверджує, що досяг відповідного віку, який дозволяє йому самостійно укладати цей Договір. Акцептом Договору Користувач добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для отримання інформації про замовлення, виконання цього Договору та обробки інформації про замовлення, визначення розміру оплати, надсилання засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком, через мережу Інтернет) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції. Користувач гарантує, що зазначення ним персональних даних відмінної від нього особи у разі оформлення Користувачем Замовлення та/або здійснення реєстрації та/або оплати Ресторанних послуг здійснюється виключно після отримання на це згоди такої особи, відмінної від Користувача.
9.13 Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цієї угоди, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади (в т. ч. прийняття правових актів, обмежень у роботі), пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські хвилювання, оголошення воєнного стану, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов'язань.
9.14 Обов'язковою умовою використання Сайту його сервісів є повне і беззастережне прийняття Користувачем умов Політики конфіденційності та Політики використання файлів cookie, що розміщені на Сайті, таким чином, акцептуючи цей Договір Користувач акцептує та погоджується з Політикою конфіденційності та Політикою використання файлів cookie, що розміщені на Сайті.