ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


Відповідно до положень Регламенту ЄС 2016/679 (Європейський загальний регламент про захист даних) ми надаємо необхідну інформацію щодо обробки персональних даних, що здійснюється через цей Сайт.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Ресторан – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБЄОНА АГМ», код за ЄДРПОУ 35161708 зареєстрований у відповідності до законодавства України, інформація про Ресторан (в тому числі місцезнаходження) та інші реквізити є публічно доступною інформацією, розміщеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, володілець персональних даних.
Сайт - веб-сайт https://delivery.tandyr.ua/, а також інші веб-сайти в мережі Інтернет, мобільні додатки, які використовуються Рестораном для реалізації Ресторанних послуг та посилання, які надаються Рестораном.
Договір - Публічний договір (Договір публічної оферти), розміщений на Сайті або на одному з його складових.
Ресторанні послуги – об'єкт угоди сторін, товар та / або послуги, які надаються Рестораном.
База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.
Користувач - будь-яка повнолітня дієздатна особа, що акцептувала Договір, та/або від імені якої було оформлене Замовлення (акцептовано Договір).
Особистий кабінет - розділ Сайту, який надає Користувачу доступ до спеціальної інформації та матеріалів. Логін та пароль для входу до Особистого кабінету генеруються автоматично та надсилаються на електронну пошту Користувача, зазначену ним під час реєстрації (оплати Ресторанних послуг).
Спеціальні інформація та матеріали – матеріали, які містять прямо чи опосередковано інформацію щодо Ресторанних послуг.
Акцепт - будь-яка з наступних дій:
- використання Сайту Ресторану шляхом реєстрації (отримання логіну та паролю) на Сайті Ресторану та/або оформлення Замовлення Ресторанних послуг на Сайті Ресторану;
- використання Сайту Ресторану шляхом перегляду розміщених на ньому матеріалів та/або інформації;
– оплата Ресторанних послуг Ресторану на умовах та в порядку, визначених Договором;
– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення, здійснене Користувачем про прийняття умов цього Договору;
– вхід до Особистого кабінету на Сайті та/або використання аккаунту/облікового запису в мобільному додатку для отримання доступу до здійснення замовлення;
– отримання повідомлення на електронну пошту з логіном та паролем для входу до Особистого кабінету.
Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
Загальнодоступні джерела персональних даних – довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних.
Загальнодоступні джерела інформації - друковані засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, сторінки в мережі Інтернет та/або створені з використанням мережі Інтернет, аккаунт в мессенджерах, соціальні мережі, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації, до яких фізичні та юридичні особи мають вільний, необмежений чинним законодавством, доступ та/або доступ до яких відкритий суб’єктом персональних даних.
Конфіденційність персональних даних — обов’язкове для дотримання Адміністрацією Сайту або іншою особою, яка одержала доступ до персональних даних, вимоги не допускати їх поширення / розголошення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
Cookies — поняття, яке використовується для опису інформації у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від Сайту на веб-сервері, яка зберігається у клієнта, тобто браузера, а потім відправлена на той самий сайт, якщо його буде повторно відвідано.
IP-адреса — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Акцепт Договору Користувачем означає автоматичну і повну згоду Користувача з цією Політикою конфіденційності та Захисту персональних даних (надалі – Політика), умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі, якщо Користувач не згоден з умовами Політики, він зобов’язаний припинити використання Сайту та Ресторанних послуг Ресторану і негайно покинути його.
2.3. Ресторан не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Користувачем. Користувач несе відповідальність за достовірність і правдивість вказаної при оформленні Замовлення та наданої ним під час купівлі Ресторанних послуг інформації. Положення цього пункту поширюються як на інформацію про Користувача, так і на інформацію про відмінну від Користувача особу, якщо Користувач оформив замовлення за неї. Будь-які дії, вчинені для реєстрації Користувача та/або вчинені з використанням облікового запису/аккаунту Користувача та/або особистого кабінету, вважаються здійсненими цим Користувачем.
2.4. Ресторан не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, що можуть бути доступні на Сайті.
2.5. Акцептуючи Договір, Користувач підтверджує, що досяг відповідного віку, який дозволяє йому самостійно укладати договори та дозволяє йому самостійно давати згоду на обробку персональних даних.
2.6. У разі виникнення у Ресторану сумніву стосовно досягнення відповідного віку Користувачем, Ресторан має право призупинити надання Ресторанних послуг до встановлення обставин та /або відмовити в реалізації Ресторанних послуг Користувачу.
2.7. Акцептуванням Договору Користувач добровільно надає згоду на збір та обробку персональних даних з наступною метою:
1) ідентифікації Користувача для оформлення замовлення і (або) приєднання до договору публічної оферти дистанційним способом;
2) для отримання інформації про Замовлення, обробки інформації про Замовлення;
3) визначення вартості Ресторанних послуг;
4) визначення розміру Оплати;
5) купівлі Ресторанних послуг за Договором;
6) надання Користувачу доступу до ресурсів та інформації Сайту;
7) надання Користувачу доступу до його Особистого кабінету/Аккаунту;
8) комунікації із Користувачем з питань Ресторанних послуг, обробки його звернень;
9) надсилання засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком, через мережу Інтернет) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Сайту, Ресторану;
10) визначення місця розташування Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;
11) розвитку та покращення якості Ресторанних послуг.
Персональні дані Користувача можуть бути використані для інших комерційних цілей Ресторану, не передбачених Політикою конфіденційності, що входять в сферу діяльності Ресторану.
2.8. Адміністрація Сайту зобов’язана не розголошувати та забезпечення режим захисту конфіденційності персональних даних Користувача, які надаються Користувачем на вимогу Адміністрації та/або при заповненні формуляру.
2.9. Персональні дані надаються Користувачем шляхом надання інформації, відповідей на Сайті, а також під час користування Сайтом і можуть включати в себе наступну інформацію:
1) П.І.Б. Користувача;
2) вік Користувача;
3) стать Користувача;
4) контактний номер телефону Користувача;
5) фотографії Користувача;
6) адреса електронної пошти (e-mail) Користувача;
7) логіни Користувача у мережі Інтернет (в тому числі в аккаунтах, мессенджерах тощо);
8) інші конфіденційні дані про особу Користувача.
Крім зазначених вище даних, Адміністрація Сайту залишає за собою право автоматичного збору в процесі перегляду Сайту Користувачем з метою визначення шляхів розвитку Сайту та напрямків вдосконалення реалізації Ресторанних послуг, наступних даних:
1) IP-адреси електронно-обчислювального пристрою (комп’ютера, телефону, планшета і т.д.) Користувача;
2) інформації про Сookies, що зберігається в браузері Користувача;
3) інформації про електронно-обчислювальні пристрої (комп’ютері, телефоні, планшеті і т.д.) Користувача;
4) інформації про браузер Користувача, в т. ч. найменування, версію браузера і т.д.;
5) час доступу на Сайт;
6) адреси сторінок Сайту, які переглядав Користувач;
7) адреси попередніх сторінок, з яких було отримано доступ до Сайту.
Відключення Користувачем функції збору Сookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту. Ресторан не несе відповідальність за неможливість використання Сайту у разі відключення функції збору Сookies.
2.10. Персональна або конфіденційна інформація Користувача, обумовлена ​​вище, підлягає зберіганню і нерозповсюдження, крім як за запитами компетентних органів та / або тільки у випадках і в порядку, встановлених законодавством.
2.11. У разі втрати або розголошення Персональної інформації Адміністрація Сайту та Ресторан не несе відповідальність, якщо дана інформація:
1) стала або була публічною на момент втрати або розголошення;
2) стала або була розміщена в Загальнодоступних джерелах інформації;
3) була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Сайту;
4) була розголошена за згодою Користувача;
5) була розголошена Користувачем;
6) була розголошена іншою собою щодо Користувача.
2.12. Користувач зобов'язується не розголошувати/не поширювати конфіденційну інформацію Ресторану та інших Користувачів, яка була отримана Користувачем в процесі оформлення Замовлення, оплати Ресторанних послуг, реєстрації, використання Сайту, Особистого кабінету (включно з можливостями, які надаються йому через використання Особистого кабінету), Облікового запису/Аккаунту, користування Ресторанними послугами. Конфіденційною вважається вся інформація щодо Ресторанних послуг, Спеціальних матеріалів, Сайту, інформації, матеріалів, консультацій та ресурсів, розміщених на Сайті та/або отриманих Користувачем під час користування Ресторанними послугами та інших даних, які стали відомі Користувачу (в тому числі, але не виключно, під час користування чатом). Користувач не має права передавати третім особам конфіденційну інформацію
2.12.1. У разі, якщо Користувач оформляв Замовлення та здійснював оплату за себе та за іншу особу, він зобов’язується передати цій особі згенеровані для неї логін та пароль, дотримуватися умов конфіденційності цих даних та не розголошувати їх (включно з паролем і логіном такої особи, інформувати таку особу про всі зміни, які можуть її стосуватися), а також самостійного несе відповідальність у разі недотримання цих обов’язків).
2.13. При невиконанні Користувачем зазначених в п. 2.12 вимог, якщо це спричинило розголошення конфіденційної інформації, Користувач несе відповідальність в порядку, встановленому законодавством, і відшкодовує Ресторанові (або власнику такої конфіденційної інформації, якщо власник інакша від Ресторану особа) завдані збитки в повному обсязі.
2.14. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
2.15. Акцептуючи Договір, Користувач автоматично погоджується з тим, що Адміністрація Сайту має право передавати персональні дані третім особам, з метою виконання Замовлення Користувача, оформленого на Сайті.
2.16. Адміністрація Сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Користувача від розголошення. Адміністрація Сайту використовуватиме персональні дані Користувача виключно для мети (цілей), передбаченої цією Політикою.
2.17. Користувач гарантує, що зазначення ним персональних даних відмінної від нього особи у разі оформлення Користувачем Замовлення та/або здійснення реєстрації та/або оплати Ресторанних послуг здійснюється виключно після отримання на це згоди такої особи, відмінної від Користувача.
2.18. Права Користувача стосовно його персональних даних, визначені в Законі України «Про захист персональних даних».
2.19. Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті.
2.20. Адміністрація Сайту має право самостійно змінити та/або доповнити умови цієї Політики. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на Сайті.
2.21. Ця Політика регулюється нормами чинного законодавства України.